Calendar

Sunday, April 26, 2020
Monday, April 27, 2020
7th & 8th Track vs. Lake
@ 4:15 PM — 5:15 PM
JV Softball @ Otsego
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Varsity Softball vs. Otsego
@ 4:45 PM — 5:45 PM
JV Baseball @ Otsego
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Varsity Baseball vs. Otsego
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Tuesday, April 28, 2020
Wednesday, April 29, 2020
7th & 8th Track vs. Genoa
@ 4:15 PM — 5:15 PM
JV Softball vs. Woodmore
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Varsity Softball vs. Woodmore
@ 4:45 PM — 5:45 PM
JV Baseball @ Woodmore
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Varsity Baseball vs. Woodmore
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Thursday, April 30, 2020
Friday, May 1, 2020
7th & 8th Track JH Relays
@ 4:30 PM — 5:30 PM
JV Softball vs. Fostoria
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Varsity Softball @ Fostoria
@ 4:45 PM — 5:45 PM
JV Baseball vs. Fostoria
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Varsity Baseball @ Fostoria
@ 4:45 PM — 5:45 PM
Saturday, May 2, 2020
JV Baseball @ St. Mary CC Doubleheader
@ 11:00 AM — 12:00 PM